PORESKO PRAVO

Naša advokataska kancelarija svoje poslovanje prostire i na polju poreskog prava i administracije.

Kako fizičkim, tako i pravnim licima dajemo savete o primeni Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, zastupanje klijenata u toku kancelarijskih i terenskih kontrola, na usmenim javnim raspravama kod poreskih uprava, u žalbenom postupku kod Ministarstva finansija kao i podnošenjem tužbi Upravnom sudu u upravnom sporu i zastupanje pred ovim republičkim sudom.

Pored navedenog, našim klijentima pružamo pravnu pomoć preduzimanjem procesnih radnji u poreskom postupku u sledećim oblastima:
- Porez na dohodak
- Porez na dobit preduzeća
- Porez na kapitalnu dobit
- Porez na dodatnu vrednost
- Porez na imovinu
- Porez na promet apsolutnih prava, nasleđe, poklon....

Pored advokata iz naše kancelarije u našem timu učestvuju i stručni konsultanti iz redova istaknutih stručnjaka.