Srdan Sikimic
 

Deset godina sudijskog staža u Opštinskom sudu u Novom Sadu, od 1986. godine advokat u Novom Sadu. Predsednik Advokatske komore Vojvodine, od 2014. godine.

 

Zorislava Sikimic
 

Petnaest godina radnog staža u Javnom pravobranilaštvu, od 1992. godine advokat u Novom Sadu.

 

Biljana Dendic
 

Dve godine pripravnik u advokatskoj kancelariji Sikimić, od 1990. godine advokat u advokatskoj kancelariji Sikimić (1997-1999 godine saradnik u advokatskoj kancelariji na Kipru).

 

Mirjana Jovanovic Tomic
 

Pet godina asistent na Pravnom fakultetu u Novom Sadu predmet: Upravno i Ustavno pravo, četrnaest godina sekretar Ustavnog suda Vojvodine, od 1992. godine advokat u Novom Sadu.

 

Mladen Sikimic
 

Dve godine pripravnik u porodičnoj advokatskoj kancelariji Sikimić, od 2009. advokat u porodičnoj advokatskoj kancelariji Sikimić.

 

Ivana Kapor
 

Dve godine pripravnik u advokatskoj kancelariji Sikimić. Advokat od 2013. godine.

 

Sanja Sikimic
 

Godinu dana pripravnik u Advokatskoj kancelariji dr Enike Veg. Dve godine pripravnik u Advokatskoj kancelariji Sikimić. Advokat od 2015. godine.

 

Djina Markovic
 

Dve godine pripravnik u advokatskoj kancelariji Sikimić. Advokat od 2017. godine.

 

Karolina Tucakov