IZBORNO PRAVO

Kao novinu u svom delokrugu, naša kancelarija je uvela oblast izbornog prava, tj zastupanje građana u postupku kako bi lakše ostvarili svoje izborno pravo da biraju i budu birani i to po:
- zakonu o lokalnim izborima
- zakonu o izboru narodnih poslanika
- pokrajinskoj skupštinskoj odluci o izboru poslanika u Skupštini APV
- zakonu o lokalnoj samoupravi ( izbor članova saveta MZ )

Pored iznetog naša kancelarija preduzima sve pravne radnmje i obezbeđuje sve pravne akte za Grupe građana koji žele da učestvuju na izborima na svim nivoima, van političkih stranaka ( izrada koalicionog sporazuma o formiranju grupe građana, prikupljanje sve potrebne dokumentacije radi predaje nadležnooj izbornoj komisiji ), kao i zastupanje u postupku po prigovorima i žalbenom postupku nakon održanih izbora.