GRAĐANSKO PRAVO:

Ova pravna oblast obuhvata niz pravnih grana, kao što su obligaciono, porodično, nasledno, imovinsko pravo....predstavlja vrlo kompleksnu oblast.

Prava i obaveze u okviru ove pravne oblasti ostvaruju se kako mirnim putem- saglasnošću volja učesnika ovih poslova, tako i u odgovarajućim sudskim postupcima kod nadležnih sudova.

Deo našeg tima se isključivo bavim ovom oblašću.