AUTORSKA I SRODNA PRAVA – INTELEKTUELNA SVOJINA

Autorska i srodna prava – intelektuelna svojina u svetu postaje sve zastupljenija oblast prava. Kako fizička, tako i pravna lica nastoje da zaštite svoje logoe, žigove, patente, brendove i drugo, pred Zavodom za intelektuelnu svojinu u zemlji i inostranstvu...